Home/News/PH > Aston Martin/Shaken, not stirred: The Goldfinger DB5