Home/News/Japanese cars/Honda Urban EV Concept - Frankfurt 2017